Czym jest astygmatyzm i jakie są objawy?

Astygmatyzm (inaczej niezborność) to jedna z najczęściej występujących wad narządu widzenia, która wynika z deformacji kształtu soczewki lub rogówki. Statystycznie z astygmatyzmem boryka się nawet co trzecia osoba na świecie. Nie jest również wykluczone, że liczba ta będzie rosła, szczególnie że większość ludzi spędza coraz więcej czasu przed ekranami telefonów, komputerów czy telewizorów. Zwykle przyczyną ujawnienia się astygmatyzmu są nieprawidłowości w budowie oka, które mają podłoże genetyczne. Występuje także astygmatyzm wtórny, który może się pojawić w wyniku mechanicznego uszkodzenia oka bądź na skutek zbyt częstej i długiej akomodacji w okresie wzrostu.

Czym objawia się astygmatyzm?

Światło przechodzące przez oko, zamiast ogniskować się w jednym punkcie na siatkówce, robi to w dwóch lub więcej miejscach. W efekcie obraz staje się nieostry, a kontury obserwowanych obiektów – zniekształcone. Sprawia to, że przedmioty znajdujące się w różnych odległościach mogą wydawać się rozmyte, a proste linie widziane są jako krzywe. Nierzadko pojawiają się również inne dolegliwości, np.: bóle głowy, tarcie i mrużenie oczu, zamglone widzenie oraz problemy z rozumieniem czytanego tekstu bądź z oceną odległości. Astygmatycy odczuwają też zmęczenie na skutek większego wysiłku wzrokowego.

Jak radzić sobie z astygmatyzmem?

Objawy towarzyszące astygmatyzmowi przypominają inne choroby oczu, dlatego w celu potwierdzenia przypuszczeń trzeba się udać z wizytą do okulisty. Po postawieniu właściwej diagnozy należy wybrać odpowiedni sposób korygowania tej wady. O ile u osób powyżej 20. roku życia astygmatyzm można leczyć operacyjnie, tak w przypadku dzieci (ale też dorosłych) wadę koryguje się za pomocą okularów z cylindrycznymi szkłami lub cylindrycznych soczewek kontaktowych dostępnych m.in. w salonie optycznym w Leżajsku. Wyróżniają się charakterystycznym, wzorowanym na figurze geometrycznej torus kształtem, który zapewnia prawidłowe widzenie pod każdym kątem.

Kobieta przymierzajaca okulary